Budowa oświetlenia ul. Zdzitowieckiego w Barczkowicach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 32 282,00 zł DOFINANSOWANIE: Środki własne TERMIN REALIZACJI: 2020
WIELKOŚĆ: Linia kablowa 171 m słup 3 szt. oprawy 3 szt.

Opublikowane: 13 marca, 2024 5:44 pm, ostatnia aktualizacja: 25 marca, 2024 at 1:36 pm