Oświetlenie „koło sołtysa” w miejscowości Lipnica Dolna

Przedsięwzięcie polegało na budowie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (nr ewid. 150,195, 139, 140/4, 140/5, 140/7, 145/2, 146/2, 147/1, 147/2, 149/1, 183, 184, 185, 192, 193, 194) na odcinku od działki ewid. nr 193 do działki nr ewid. 143 oraz odgałęzienie do drogi nr ewid. 150 położonych w Lipnicy Dolnej. Koszt inwestycji - 45 000,00 zł.

Opublikowane: 28 grudnia, 2023 5:39 pm, ostatnia aktualizacja: 2 lutego, 2024 at 10:48 am