Osadzony z ośrodka dla najniebezpieczniejszych przestępców wyjdzie na wolność?

Płock1

Jak wynika z nieprawomocnego orzeczenia płockiego sądu osadzony, odbywający swą karę w ośrodku w Gostyninie, prawdopodobnie wyjdzie na wolność.

Należy w tym miejscu dodać, że ośrodek w Gostyninie przeznaczony jest dla dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Mężczyzna, o którym mowa wyżej, został skazany za napaść seksualną na dwóch nieletnich. Był osobą wielokrotnie karaną, a wszystkie jego przestępstwa popełniane były pod wpływem alkoholu. Biegli uważają, że to właśnie uzależnienie jest największym problemem skazanego.

Nie wiadomo jeszcze, czy sąd podtrzyma swoją opinię i w prawomocnym orzeczeniu nadal przychyli się do wniosku osadzonego. Zgodnie z pierwszą opinią mężczyzna powinien pozostać w ośrodku, gdyż uznano, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw na wolności.

Opublikowane: Listopad 9th, 2018 10:00 am