Opinia Polaków o reformie sądownictwa

sady

Większość obywateli Polski uważa, że konieczna jest reforma wymiaru sprawiedliwości.

Na zadane pytanie: "Czy trzeba zreformować sądy w Polsce" 63 procent ankietowanych odpowiedziało "tak", przeciwnych było 17 procent badanych, 20 procent Polaków nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii. 4.05.2017 roku wszedł w życie pierwszy etap reformy wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych minister sprawiedliwości stał się zwierzchnikiem dyrektorów sądów.

Wykres na podstawie sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla se.pl i telewizji NOWA TV.

Opublikowane: Maj 5th, 2017 7:29 pm