Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA do końca listopada

z20920711qoswiadczenia-o-statusie-podatkowym-fatca
Został miesiąc na złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej FACTA. Klientom banków, którzy tego nie zrobią zostaną zablokowane konta w ciągu trzech dni roboczych. 
Na mocy ustawy FACTA ("Foreign Account Tax Compliance Act") przyjętej przez amerykański rząd instytucje finansowe w Polsce zostały zobligowane do zgłoszenia rezydentów podatkowych USA, omijających obowiązek podatkowy i trzymających pieniądze poza krajem.
Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte między  Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ustawa obowiązuje od 1 grudnia 2015 r.
Oświadczenia zobowiązani są złożyć wszyscy klienci banków (indywidualni i firmowi), SKOK-ów, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń, którzy zawarli umowy pomiędzy 1 lipca 2014, a 30 listopada 2015 roku.
Złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola-odpowiedzi na pytanie czy przepisy FATCA dotyczą klienta czy nie. Oświadczenie dotyczy każdego klienta indywidualnie, nawet jeśli dzieli on rachunek z małżonkiem, wyjątek stanowi pełnomocnictwo do rachunku.
Obowiązkowi podatkowemu w USA podlegają wszyscy, nie tylko obywatele kraju, ale także stali rezydenci, posiadacze "zielonej karty" i osoby przebywające w Stanach przez min. 31 dni w bieżącym roku i przynajmniej 183 w bieżącym i dwóch poprzednich.
Fot. Bank Zachodni WBK

Opublikowane: Listopad 2nd, 2016 12:22 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 2nd, 2016 at 12:44 pm