Za ustawą głosowało nią 228 posłów, przeciw było 189, a 9 wstrzymało się od głosu.

Zostały przyjęte poprawki PiS, które określają wzór oświadczenia majątkowego sędziów TK oraz aby zwolnić sędziów TK w stanie spoczynku z obowiązku przekazania na cel publiczny zysków z posiadanych akcji, obowiązek taki mają sędziowie orzekający, pod rygorem odejścia z TK.

Ustawa przede wszystkim przewiduje jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK, muszą też złożyć jawne oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka. Wynagrodzenie sędziów TK jest zachowana. Sędzia nie może należeć do żadnej partii politycznej, ani prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto nie może być we władzach spółki prawa handlowego ani fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; nie może mieć w spółce prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji.

Sędzia TK przechodzi w stan spoczynku po zakończeniu kadencji bądź po osiągnięciu 70. roku życia chyba, że złożyłby zaświadczenie lekarza, iż jest zdrowy.