Nowa ustawa o komisji ds. kontrowersyjnych reprywatyzacji w Warszawie

Według nowego projektu ustawy, 9 osobowa komisja z wiceministrem sprawiedliwości na czele zbada kontrowersyjne przypadki reprywatyzacji w Warszawie. 800px-Budynek_Sejmu_RP_3 Powołana komisja miałaby być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego". Zasiądzie w niej przewodniczący (wiceminister sprawiedliwości lub wiceminister spraw wewnętrznych i administracji) oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii). Przewodniczącego powoływać i odwoływać będzie premier na wniosek ministra sprawiedliwości, pozostałych członków natomiast będzie powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Ustawa miałaby wejść w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Fot. Wikimedia Commons
 

Opublikowane: Listopad 22nd, 2016 11:57 am