Niemiecki ekspert: zamachy mogą się powtórzyć

Ansbach„Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w Niemczech jest wciąż wysokie” –twierdzi w rozmowie z Polską Agencją Prasową ekspert z Instytutu do spraw Przeciwdziałania Kryzysom IFTUS, Rolf Tophoven.  Jego zdaniem nic nie wskazuje na poprawę bezpieczeństwa w najbliższym okresie.

Ekspert wśród przyczyn zagrożenia terrorystycznego wymienia między innymi defensywę Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, która powoduje powrót bojowników do Europy. Innymi czynnikami jest upowszechnianie się nowych metod dokonania zamachów, nie wymagających specjalnego wyposażenia oraz radykalizację wielu młodych muzułmanów, miedzy innymi poprzez media społecznościowe.

Zdaniem Tophovena, odpowiedzią na te wydarzenia powinna być stanowcza reakcja społeczności muzułmańskiej na ataki.

Opublikowane: Sierpień 5th, 2017 12:52 pm