Niemal 2300 zabitych dziennikarzy w ćwierćwieczu

Jak podaje Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy w ostatnich 25 latach życie straciło 2297 dziennikarzy podczas wykonywania obowiązków w strefach objętych konfliktami oraz obszarach działania zorganizowanej przestępczości. Wg sekretarza generalnego organizacji Anthony Bellangera, ostatnie 10 lat było najgorsze pod tym względem. 79-stronicowy raport na ten temat zostanie opublikowany przez organizację w przyszłym tygodniu.

Korespodent wojenny - Wikimedi Commons; Steve Punter

Fot.: Wikimedia Commons/Steve Punter

Opublikowane: Luty 1st, 2016 7:40 am