Niedzielny zakaz handlu uruchomił kontrole

Polska

Od dnia wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy skontrolowali ponad 9,9 tysięcy sklepów, które działały w dni objęte zakazem. Stwierdzili, że w 8,5 procent było otwartych wbrew prawu. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole od 11 marca do 12 września 2018 roku z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 295 mandatów karnych na kwotę 324 tys. zł, skierowali 390 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 176 środków oddziaływania wychowawczego. Łącznie działania kontrolne i sprawdzające objęły prawie 17,7 tys. placówek handlowych, wykazując dość wysoki stopień respektowania przepisów.

Opublikowane: Wrzesień 21st, 2018 2:52 pm