Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów drogowych w gminie Istebna

Zadanie polega na modernizacji dróg gminnych poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych, remont poboczy na drogach gminnych oraz rozbiórkę i budowę nowych obiektów mostowych. W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka 2 starych obiektów mostowych na rzece Czadeczka oraz budowa nowych o zwiększonych parametrach technicznych wraz z modernizacja dróg gminnych. Na powyższy cel Gmina Istebna otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opublikowane: 23 lutego, 2024 12:06 pm