Modernizacja Budynku ZSP w Istebnej

Nazwa zadania: "Modernizacja budynku ZSP w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż." Inwestycja obejmuje przebudowę dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę deskowania, wymianę więźby dachowej. Inwestycja obejmuje również remont poddaszy budynku, wymianę podłóg wraz ze stolarką okienną, wykonanie stropodachów, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Celem inwestycji jest również dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony ppoż poprzez przebudowę instalacji hydrantowej, wydzielenie i oddymianie klatek schodowych, wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zapewnienie dojazdu i placu manewrowego wozom jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia zaplanowany na luty 2024 r.    

Opublikowane: 22 lutego, 2024 3:00 pm, ostatnia aktualizacja: 29 lutego, 2024 at 4:00 pm