Minister Streżyńska powiedziała, że Facebook obowiązuje polskie prawo, mimo że jest to prywatna korporacją, dlatego że podlega prawu antymonopolowemu, ale przede wszystkim kontraktowemu. W tym wypadku została ograniczona wolność słowa.

Usunięta została między innymi strona Marszu Niepodległości. Usuwanie stron jest argumentowane standardami społeczności, które od czerwca b.r. zakładają zwalczanie mowy nienawiści online.