Minister skarbu: MSP nie będzie sprzedawać pakietów akcji PKO BP, PZU, PGE

Andrzej_Czerwiński_Sejm_2014

fot. Wikimedia, Boston9 Według  Andrzeja Czerwińskiego, Ministerstwo Skarbu Państwa nie powinno sprzedawać pakietów akcji notowanych na giełdzie PKO BP, PZU czy PGE.

2 lipca 2015 roku zostały umieszczone w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych cztery fundusze BGK. Powstały one w ramach programu "Inwestycje polskie", będącego wypełnieniem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Powstały dzięki bezterminowej zgodzie Rady Ministrów z 2012 roku na zbycie przez Skarb Państwa części pakietów akcji spółek PGE Polska Grupa Energetyczna, PKO Bank Polski i PZU m.in. poprzez ich stopniowe wniesienie do BGK tytułem podwyższenia funduszu statutowego banku, w zależności od zapotrzebowania na finansowanie nowych projektów, informuje bankier.pl.

Opublikowane: Sierpień 31st, 2015 5:23 pm, ostatnia aktualizacja: Sierpień 31st, 2015 at 5:29 pm