Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV)

Wydobycie piasków podsadzkowych w kopalni Kuźnica Warężyńska rozpoczęto w 1967 r., a w 2005 r. przystąpiono do zalewania ogromnego wyrobiska poeksploatacyjnego. Do 2009 r. prowadzono jeszcze wydobycie piasku w rejonie Wojkowic Kościelnych. Zbiornik ma powierzchnię 569 ha, z czego 437 ha w obrębie Dąbrowy Górniczej i maksymalną głębokość 23 m. Oprócz walorów rekreacyjnych i przyrodniczych, zbiornik pełni również ważną funkcję przeciwpowodziową.

Opublikowane: 24 lutego, 2023 12:04 pm, ostatnia aktualizacja: 3 marca, 2023 at 1:45 pm