Kurs lonżowania i dosiadu

KURS LONŻOWANIA i DOSIADU

To nie tylko teoria i pokaz prawidłowego lonżowania! To przede wszystkim nauka w praktyce. Pokażemy Ci jak pogodzić klasyczne lonżowanie z naturalnym podejściem do koni. Łamiemy stereotypy stania w miejscu i nudy w czasie lonżowania. W części praktycznej zajmiemy się:

1. Podstawową pracą w ręku (prowadzenie, zatrzymanie, ruszanie, cofanie, zakręcanie, zwroty na przodzie, ustępowania) 2. Wykorzystanie mowy ciała 3. Posługiwaniem się lonżą 4. Posługiwaniem się batem 5. Użyciem głosu 6. Współdziałaniem pomocy lonżującego 7. Wyprowadzaniem konia na koło i zmiana kierunku 8. Stosowaniem pomocy do zmiany chodów i zatrzymania. Zmiany chodów, tempa. Szkolenie 2 dniowe – elementy pracy na długich wodzach i lonżowania na dwóch lonżach W zależności od zaawansowania uczestników mogą zastać poruszone także takie zagadnienia jak: - rozpoznawanie rytmu i regularności chodów, rozluźnienia, kontaktu oraz impulsu lonżowanych koni - interpretacja zachowania się konia na lonży - rozpoznanie poziomu wyszkolenia konia i istniejących braków w odniesieniu do relacji koń-człowiek - jak uniknąć stosowania patentów i wypięć aby uzyskać konia chętnego, rozluźnionego i na kontakcie - wykorzystywanie ćwiczeń gimnastycznych na lonży (drągi, kawaletki, wzniesienia, pagórki) - praca na długich wodzach - lonżowanie na dwóch lonżach -dosiad !!!!

Jak często problem na jeździe wynika z braków w wyszkoleniu dosiadowym jeźdźca? czasem potrzeba tak niewiele aby pójść dużo dalej. Na tym szkoleniu dostaniecie wiedzę o elastycznym, rozluźnionym i podążającym dosiadzie, kilka wiader wskazówek co ćwiczyć na co dzień, jak sprawdzać samego siebie. Przyjazny miękki dosiad pozwala koniom otwierać swoje możliwości . A tak naprawdę, wszystko zależy od naszych możliwości i chęci, skupimy się na tym co czego będzie oczekiwała grupa, z jakimi problemami się boryka.

• data: 13-14 października 2018 r. • liczba uczestników : 5-8 osób • czas trwania 6 – 6,5 godzin dziennie (2x3,5 – 4 godz) • koszt 480 zł osoba za dwudniowe szkolenie • wolny słuchacz 230 zł- 2 dni

Opublikowane: Sierpień 21st, 2018 3:46 pm