Krytyka ONZ wobec sytuacji w Polsce

onz-domena-publiczna

Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa Polskę do poszanowania praworządności oraz ujawnienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Po październikowej debacie Komitet Praw Człowieka ONZ wydał zalecenia dla Polski. Największe zastrzeżenia budzi kwestia Trybunału Konstytucyjnego i paraliżujące działania obozu rządzącego. Instytucja zwraca również uwagę na niepokojąca sytuację kobiet, związana z zaostrzeniem i tak już restrykcyjnego, prawa antyaborcyjnego oraz cięciami dotacji na organizacje kobiece.

Komitet Praw Człowieka wzywa Polskę do przyjęcia "prawa antydyskryminacyjnego", w związku z aktami nietolerancji w licznych sprawach religijnych, rasowych i orientacyjnych. Postanowienia ONZ nie są jednak w żaden sposób wiążące, dlatego rząd PiS nie musi się do nich stosować.

Opublikowane: Listopad 4th, 2016 6:41 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 4th, 2016 at 6:47 pm