Kraków: pierwszy stopień zagrożenia smogowego

Kraków

Średniodobowa dopuszczalna norma stężenia pyłów PM10 została dziś przekroczona na krakowskich stacjach monitoringowych. Władze miasta ogłosiły I stopień zagrożenia smogowego.

Dopuszczalna norma zanieczyszczeń dla pyłów PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Dzisiaj została ona przekroczona, więc prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń.

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, pozostawienia samochodów prywatnych na parkingac, ale przede wszystkim na zwracanie uwagi na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymanie się przed używaniem kominków.

Szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza są dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Wymienione osoby powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Opublikowane: Listopad 23rd, 2017 4:18 pm