Kozłowo - Rudki

Kozłowo - Rudki - jednym z zabytków na terenie sołectwa jest znajdujący się przy drodze do Gniezna młyn wodny pamiętający czasy opata Kosmowskiego, w obecnym stanie wybudowany w 1910 roku.

[smartslider3 slider=33]

W 2016 r. w Kozłowie odsłonięto obelisk poświęcony Wojciechowi Bąkowi - społecznikowi i patriocie. Wojciech Bąk urodził się 15 lutego 1872 r. w Strzelcach koło Mogilna. Uczył się profesji nauczycielskiej w Seminarium Nauczycielskim w Gnieźnie. Po przybyciu do Kozłowa zatrudnił się jako zarządca majątku. W 1897 r. ożenił się z mieszkającą po sąsiedzku Wandą Zielińską, z którą miał ośmioro dzieci. Był właścicielem największego i nowocześnie prowadzonego gospodarstwa w Kozłowie. Wojciech Bąk był aktywnym działaczem spółdzielczości bankowej, współzałożycielem Banku Rolnik w Trzemesznie oraz długoletnim jego kierownikiem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Trzemesznie (od 1933). Przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa Kozłowa. Niezwykle pracowity i pełen miłości dla Ojczyzny został zamęczony przez Niemców w 1939 r. Zmarł 14 grudnia 1939 r. Zwłoki bohaterskiego sołtysa spoczywają na cmentarzu przy kościele w Strzyżewie Kościelnym.

Opublikowane: 8 stycznia, 2018 1:26 pm, ostatnia aktualizacja: 1 lutego, 2018 at 4:42 pm