Minister edukacji powiedziała że, reforma oświaty nie powinna wywołać zwolnień wśród nauczycieli. W ministerstwie trwaj działania, które ustrzec nauczycieli przed niżem demograficznym.

Do projektów przyjętych zostało wprowadzonych prawie 100 uwag zaproponowanych przez ministrów, instytucje, stowarzyszenia i związku zawodowe.

Zobacz też:

Fot: https://men.gov.pl/