Kościół pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach

Parafia pw. św. Kazimierza została erygowana w 1807 r. w związku z ustanowieniem granicy pomiędzy Cesarstwem a Królestwem Polskim. Do tego czasu Piekuty były filią parafii Domanowo, która pozostała w granicach Cesarstwa. W historii miejscowości Piekuty istniało kilka świątyń drewnianych, z których ostatnia spłonęła w 1915 r. Do rozpoczęcia budowy w 1937 r. obecnego kościoła murowanego pw. św. Kazimierza wierni korzystali z tymczasowej kaplicy. Kościół został zbudowany i wyposażony staraniem proboszczów: ks. Rocha Modzelewskiego, ks. Wacława Olszewskiego i ks. Józefa Kaczyńskiego. Kościół konsekrowany 23.11.1975 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W latach 1993-2000 staraniem ks. prob. Józefa Bagińskiego przeprowadzono prace renowacyjno-remontowe wnętrza kościoła, wykonano elewacje zewnętrzną i uporządkowano cmentarz przykościelny. Na terenie parafii w miejscowości Krasowo-Częstki znajduje się wybudowana w 1946 r. staraniem ks. prob. Józefa Kaczyńskiego kaplica-pomnik ku czci 257 pomordowanych przez Niemców mieszkańców tej wsi podczas ostatniej wojny. Plebania murowana wybudowana w 1922 r. staraniem ks. prob. Teofila Dąbrowskiego.

obraz_2022-04-25_222420144

Opublikowane: Kwiecień 25th, 2022 10:21 pm, ostatnia aktualizacja: Kwiecień 25th, 2022 at 10:25 pm