NAREW - Stowarzyszenie Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. powstała w oparciu o doświadczenia współpracy pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego. To właśnie współpraca na płaszczyźnie drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się podstawą do realizacji projektu Partnerstwa N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz w jego efekcie do powołania i zarejestrowania Lokalnej Grupy Działania, jako Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 13 marca 2006 roku. Jako temat przewodni dla swojej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie wybrało wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 Ten temat jest zgodny z naturą Narwiańskiego Parku Narodowego będącego sercem obszaru LGD – siedmiu nadnarwiańskich gmin: Strona internetowa: stowarzyszenienarew.org.pl/  

Opublikowane: 12 maja, 2023 2:51 pm, ostatnia aktualizacja: 12 maja, 2023 at 3:04 pm