Komisja Europejska: uruchomienie przeciw Polsce art. 7. traktatu unijnego

Belgia

Frans Timmermans jako wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej - organu wykonawczego Unii Europejskiej - poinformował dziś, że Komisja podjęła dziś decyzję o bezprecedensowym uruchomieniu wobec Polski art. 7. traktatu unijnego w związku z "zagrożeniem praworządności".

Po raz czwarty Komisja wydała także zalecenia dla Polski i 3 miesiące na ich wprowadzenie. Gdyby Polska wycofała się w terminie z części przedsięwziętych reform m.in. sądownictwa, Komisja jest gotowa renegocjować zamrożenie procedury wynikającej z art. 7.

Jest to pierwszy przypadek w historii, gdy Komisja podjęła tego typu kroki wobec państwa członkowskiego. Procedura może skutkować nawet odebraniem Polsce prawa głosu w kwestiach dotyczących całej Unii Europejskiej. Artykuł 7. jest środkiem dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości.

Obecnie KE kierując się oceną polskiej sytuacji przez Komisję Wenecką uruchomiła punkt 1. artykułu 7., czyli zaleciła wydanie ostatecznej opinii Radzie Europejskiej i Parlamentowi UE, czy w Polsce istnieje ryzyko naruszenia zasad praworządności. W głosowaniu Rady Polska nie będzie brała udziału w swojej sprawie; decyzja zapadnie większością 4/5 głosów, czyli 22 państw.

Zarzuty Komisji wobec Polski dotyczą reform sądownictwa. Zagrożeniem dla praworządności mają być np. nadmierne uprawnienia Ministra Sprawiedliwości ws. wysyłania sędziów na emeryturę, a także zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa, prokuraturze i Krajowej Szkole Sądownictwa. Zdaniem Komisji reformy dają władzom ustawodawczej i wykonawczej możliwość ingerencji w domenach władzy sądowniczej.

Opublikowane: Grudzień 20th, 2017 4:11 pm