Kapliczka dworska w Bajkach Zalesiu

Kapliczka została ufundowana prawdopodobnie na początku XIX wieku przez Melchiora Ołdakowskiego, który w latach 1817-1837 pełnił funkcję marszałka szlachty powiatu białostockiego. Majątek nabył w 1804 roku od szambelana Franciszka Karwowskiego. Dwór został zniszczony w 1962 roku, z założenia dworskiego pozostała jedynie kapliczka. Opisywana kapliczka dworska jest wolnostojąca, murowana z czerwonej cegły, otynkowana, posadowiona na wyodrębnionym cokole. Obiekt pokryto dachem dwuspadowym z krzyżem w kalenicy. Ściany boczne oraz ścianę tylną zwieńczono gładkim fryzem, wyodrębnionym, profilowanym gzymsem i ozdobnym, profilowanym gzymsem koronującym. W dolnej części niszy znajduje się tynkowana mensa ołtarzowa. W części centralnej usytuowana jest murowana podstawa krzyża w formie czworobocznego, zwężającego się ku górze postumentu, na którym oparty jest drewniany krucyfiks. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego stanowi drewniany, polichromowany element kapliczki. Postać ujęto frontalnie, w głębokim zwisie. Głowę okala korona cierniowa w formie prostych, żelaznych drutów. Natomiast biodra opasa ciemne, czerwone perizonium. Od 2010 roku obiekt wraz z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

[smartslider3 slider=224]

Opublikowane: Kwiecień 8th, 2022 11:06 pm, ostatnia aktualizacja: Kwiecień 9th, 2022 at 12:21 am