Kanalizacja i wodociągi w Gminie Żukowo

[smartslider3 slider=68]

Rok inwestycji: 2015 - 2018

Łączny koszt inwestycji – ok. 10,16 mln zł

Opis inwestycji: W ciągu 4 lat Gmina Żukowo zrealizowała szereg inwestycji związanych z zabezpieczeniem mieszkańców gminy w wodę. W samym 2015 r. powstały trzy studnie głębinowe dla ujęcia wody w następujących miejscowościach: Chwaszczyno, Niestępowo i Łapino oraz zbiornik retencyjny wody pitnej przy ul. Dambka w Żukowie o pojemności 250 m3. W 2016 r. wybudowano zbiorniki retencyjne wody pitnej (pojemność 200 m3) wraz z przepompownią wody II stopnia oraz niezbędną infrastrukturą w stacji uzdatniania wody w Leźnie. Kolejne lata to budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Skrzeszewie (pojemność 300 m3) oraz w Baninie (pojemność 400 m3). Nowe zbiorniki w Chwaszczynie o pojemności 500 m3 zostały oddane do użytku w połowie maja br. Podjęto również działania mające na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenia i zapewnienia bezawaryjnej ciągłości dostawy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Baninie. Na stacji funkcjonują zbiorniki, które służą do magazynowania wody pitnej, co pozwoli wyrównać deficyty wody i zapewni ciągłość dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego rozbioru wody. 4 października 2018 roku nastąpił odbiór prac związanych z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Baninie. W 2017 r. zakupione oraz zamontowane zostały nowe agregaty prądotwórcze wolnostojące dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie (390 tys. zł). Każda ze stacji uzdatniania wody wyposażona została w nowy układ SZR w celu utrzymania prawidłowej pracy urządzeń. Na terenie stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie wykonano modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd i sterowania oraz zakupiono i wymieniono rozdzielnicę główną.

Opublikowane: Październik 1st, 2018 11:55 pm, ostatnia aktualizacja: Październik 11th, 2018 at 4:11 pm