Jądrowy problem Grenlandii [MAPA]

camp_century

Czy Dania jest zobowiązana do natychmiastowego usunięcia odpadów radioaktywnych po byłych amerykańskich bazach na terenach Grenladii?

Sprawa jest bardzo drażliwa i trudna do rozwiązania przez każdą ze stron, czy to amerykańską lub duńską. Problem dotyczy zalegających na dziewiczych terenach Grenlandii odpadów radioaktywnych i innych pozostałości będącymi na wyposażeniu amerykańskiego wojska z okresu Zimnej Wojny.

W 1951 roku na mocy umowy pomiędzy USA i Danią w zakresie wspólnotowych działań członków NATO Duńczycy wyrazili zgodę na budowę 33 baz na trenie Grenlandii. Natomiast Amerykanie korzystali z nich do 1966 roku pozostawiając często zużyty sprzęt wojskowy wraz z odpadami radioaktywnymi, które znajdują się na tych terenach po dziś dzień.

Problem polega na tym, że sama umowa nie przewiduje, która ze stron zawieranego porozumienia odpowiada za uprzątnięcie zalegających śmieci. Sama Grenladia często zwraca się z pretensjami do Duńczyków wobec narastającego problemu, bo trzeba pamiętać, że w tych bazach składowano rakiety z głowicami atomowymi i istniały reaktory atomowe, które dostarczały niezbędnej energii do utrzymania baz oraz pozostało po nich aż 200.000 litrów zużytego paliwa atomowego.

Zauważyć można, że Amerykanie zabrali to, wszystko co nadawało się do użytku, a pozostał nie nadający się do dalszej eksploatacji sprzęt wojskowy. Sprawa jest na tyle istotna, że wraz ze zmianami klimatycznymi i topnieniem lodowców, sprzyja to zanieczyszczeniu terenów, na których znajdują się te pozostałości Zimnej Wojny.

Opublikowane: Listopad 26th, 2016 4:04 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 26th, 2016 at 4:40 pm