Izba Pamięci Jana Kilińskiego

W Trzemesznie przy ul. Dąbrowskiego 15 Jan Kiliński szewc, złotymi zgłoskami zapisał się w historii Insurekcji Kościuszkowskiej.

Izbę pamięci poświęconą Janowi Kilińskiemu założył we własnym domu Henryk Bisikiewicz – mistrz szewski, kontynuujący tradycję rzemiosła szewskiego, zafascynowany Kilińskim. Realizacja jego dzieła poprzedzona była prawie 30 letnim zbieraniem książek, fotografii oraz starych narzędzi szewskich. Historycznego znaczenia temu przedsięwzięciu nadał fakt, iż Jan Kiliński urodził się w jednym z domów przy ulicy Dąbrowskiego. Po śmierci założyciela Izby w roku 1990 opiekę nad zbiorami przejął syn ww. – Wojciech. Otwarcia Izby dokonano w dniu 25 lutego 1988 r.

[smartslider3 slider=40]

Izba jest jedynym prywatnym muzeum w Trzemesznie, które do dzisiejszego dnia odwiedziło tysiące osób.

W roku 2010 – Roku Jana Kilińskiego – gmina Trzemeszno zrealizowała projekt pn. “Jan Kiliński- szewc bohater”. Projekt polegał na cyklu warsztatów pokazujących jak i za pomocą jakich narzędzi Jan Kiliński pracował jako szewc, w czasach, w których żył, a jednocześnie jak wykonywana praca kształtowała jego postawy obywatelskie i patriotyczne. Pan Wojciech Bisikiewicz do dziś przyjmuje gości z stroju Jana Kilińskiego i opowiada o trzemeszeńskim bohaterze.

Opublikowane: 8 stycznia, 2018 4:48 pm, ostatnia aktualizacja: 1 lutego, 2018 at 4:41 pm