Irak: rozpoczęło się referendum niepodległościowe w Kurdystanie

KurdystanRef

Lokale wyborcze otwarto o godz 8 czasu lokalnego, głosowanie ma trwać do 18. Na kartach do głosowania znalazło się jedno pytanie :"Czy chcesz by Region Kurdystanu oraz kurdyjskie tereny poza administracją Regionu, stały się niepodległym państwem?". Plebiscytowi towarzyszy ogromny entuzjazm i szum informacyjny.

Głosowanie odbędzie się w czterech regionach: Irbil, As-Sulajmanijja, Dahuk, Halabdża. całkowita liczba uprawnionych do głosowania wynosi 3,9 mln wyborców na wszystkich terenach objętych głosowaniem, w tym głosowaniem elektronicznym, chociaż dane podawane przez agencje prasowe różnią się od siebie.

Brak jest widocznych śladów jakiejkolwiek kampanii przeciwników. Żadna kurdyjska partia oficjalnie nie opowiedziała się przeciwko referendum, choć niektóre z nich uznały jego organizację za błąd.

Opublikowane: 25 września, 2017 10:45 am, ostatnia aktualizacja: 25 września, 2017 at 11:26 am