Indie: Sąd Najwyższy zmienia poprzednie orzeczenia odnośnie karty biometrycznej

DelhiSąd Najwyższy w Indiach orzekł, że prawo do prywatnej karty biometrycznej przysługuje każdemu obywatelowi tego kraju.

Dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego w środę jednogłośnie postanowiło, że prawo do prywatności stanowi część składową fundamentalnych praw człowieka zagwarantowanych przez konstytucję Indii. Orzeczenie stanowi odpowiedź na wiele petycji złożonych w sądach kwestionujących zasadność rządowego systemu przyznawania unikalnej biometrycznej karty dla każdego obywatela. Ostatnie orzeczenie obali dwa wcześniejsze decyzje w mniejszych ławach Sądu Najwyższego, w których stwierdzono, że prywatność biometryczna nie stanowi części podstawowych praw obywatela.

 

Opublikowane: Sierpień 24th, 2017 3:06 pm