Indie: Sąd Najwyższy orzeka na rzecz zakazania praktyki "triple talaq"

delhi22sieSąd Najwyższy w Indiach orzekł za niezgodne z prawem praktykowanie przez mężczyzn wyznania muzułmańskiego procederu nagłego rozwodu z nowo poślubionymi żonami. Sąd Najwyższy złożył wniosek do rządu o położenie kresu tej praktyce.

Zespół rozpoznający proceder był złożony z pięciu starszych sędziów różnego wyznania. Dyskutowali on przez trzy miesiące, by ostatecznie orzec o jego niezgodności z prawem. Sprawa była rozpatrywana na podstawie wniosku przedłożonego przez siedem kobiet dotkniętych natychmiastowym rozwodem - należy dodać, że ceremonia zaślubin w wyznaniu muzułmańskim jest uważana za sprawę bardzo poważną i wiążąca.

Co najmniej 20 muzułmańskich krajów, włączając Pakistan i Bangladesz, zakazało tej praktyce. W Indiach, które nie są państwem o przeważającej liczbie wyznawców Islamu oraz szczycących się swoją wielowyznaniową naturą, prawo nie zakazywało możliwości legalnego i nagłego rozwodu - tak samo chroni się m. in. instytucje dziedziczenia i adopcji.

Podczas gdy większość hinduistycznych praw osobistych została poddana przeglądowi i była ujednolicana przez lata, prawa muzułmańskie zostały pozostawione władzom religijnym i w większości nietknięte. Większość ze 170-milionowej populacji Muzułmanów w Indiach to Sunnici, którzy kierują się tzw. Muzułmańskim Prawem Osobowym w sprawach rodzinnych i sporach. W ramach postępowania dopuszczanego przez to prawo mężczyźni mogą orzec o podjęciu rozwodu wypowiadając oficjalnie słowo: talaq (arab. Rozwód), wypowiadając to słowo trzy razy. Mogą to zrobić pośrednictwem dowolnego medium, w tym telefonu, wiadomości tekstowej lub social media.

Rada Muzułmańska w Indiach poinformowała sąd, że pomimo, że uznawali praktykę za niewłaściwą, sprzeciwiły się jakiejkolwiek interwencji sądu i poprosili, aby kwestia ta pozostawała do rozwiązania ich społeczności. Są jednak głosy kilku progresywnych aktywistów muzułmańskich, które potępiło stanowisko zarządu - stając jednocześnie za orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Premier Indii Narendra Modi powiedział w wielu publicznych przemówieniach, że ta praktyka nęka muzułmańskie kobiety i musi zostać zakończona.

Opublikowane: Sierpień 22nd, 2017 10:48 am