Jar Rzeki Raduni

Jeden z najcenniejszych rezerwatów na Pomorzu, nie tylko ze względu na występującą w nim roślinność ale przede wszystkim wybitne walory krajobrazowe. Przedmiotem ochrony jest przełomowy odcinek jaru rzeki Raduni w miejscowości Babi Dół pod Żukowem oraz unikalne zbiorowiska roślinności . Głębokość jaru wynosi ok 40-50 m, natomiast jego długość to ok. 6 km. Sama rzeka mknie tutaj z prędkością górskiego potoku. Liczne głazy na dnie doliny, gałęzie wystające znad wody, specyficzna roślinność wodna i strome zbocza sprawiają, że krajobraz jest tu typowo górski.

Panuje tu doskonałe środowisko dla licznych gatunków roślin górskich i podgórskich. Odnotowano ponad 500 gatunków roślin naczyniowych w tym wiele chronionych i zagrożonych. Ponadto rezerwat jest ostoją ptactwa i płazów typowych dla zbiorowisk górskich. Do przełomu Raduni w Babim Dole dojść można od strony drogi krajowej nr 20 zgodnie z drogowskazem lub wybrać się na dłuższą wycieczkę niebieskim szlakiem Kartuskim z Żukowa, który wiedzie przez całą długość rezerwatu. Należy jednak uważać, gdyż na trasie występują dość trudne fragmenty. Radunia jest też bardzo popularnym szlakiem kajakowym. Opisywany fragment to jednak odcinek dla wytrawnych kajakarzy.

Krajobrazowy rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim, utworzony w 1972 roku. Zajmuje powierzchnię 84,24 ha. Znajduje się w całości w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, jest też włączony do sieci Natura 2000.

Dane kontaktowe:   Adres: 83-330 Żukowo  
  _MG_6783_Easy-Resize.com [Prawo ][/Prawo]

Opublikowane: Styczeń 4th, 2022 2:03 pm, ostatnia aktualizacja: Styczeń 29th, 2022 at 8:53 pm