Grób żołnierzy poległych podczas II wojny światowej

Grób żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku znajduje się na miejscowym cmentarzu w Zarębach Koscielnych. Na grobie została umieszczona tablica ku ich czci, a także w hołdzie powstańcom styczniowym oddziału płk. Mystkowskiego. W bliskiej odległości, pod pobliską wsią Kietlanka, oddział powstańczy pod dowództwem płk. Ignacego Mystkowskiego urządził zasadzkę na rosyjski pociąg pancerny. W wyniku akcji powstańcy ponieśli klęskę. Zginęli wówczas wszyscy dowódcy batalionów, w tym płk Mystkowski. Został on pochowany na cmentarzu w Zarębach Kościelnych. Napis na tablicy pamiątkowej głosi: "Służba żołnierska to sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem" oraz "Żołnierzom września w tej mogile spoczywającym, płk. Mystkowskiemu i żołnierzom powstania styczniowego, wszystkim żołnierzom spoczywającym na ziemi zarębskiej poległym za Ojczyznę, wdzięczni parafianie".

grób żołnieży

Opublikowane: Lipiec 10th, 2018 1:56 pm, ostatnia aktualizacja: Wrzesień 21st, 2018 at 1:38 pm