Grecja: rząd wprowadza reformy, obywatele protestują

Grecja
Podczas gdy rządząca w Grecji partia Syriza świętuje przeforsowanie w parlamencie nowego pakietu reform, tysiące Greków wyległo na ulice, by te kroki oprotestować. Ustawa przeszła większością zaledwie 154 głosów w 300-osobowej izbie.
Pod parlamentem w Atenach zebrało się nawet 20 tys. osób. I choć w ruch poszły kamienie i koktajle Mołotowa, protesty dość szybko ucichły, a policja nikogo nie zatrzymała.
Rząd ugiął się pod naciskami zagranicznych wierzycieli, dzięki czemu Grecja otrzyma kolejną transzę funduszy pomocowych. Kredytodawcy żądali m.in. ograniczeń w prawie do strajku, świadczeniach rodzinnych oraz możliwości konfiskaty nieruchomości dłużników wobec banków i państwa.
Kontrowersyjna ustawa wprowadza więc takie zmiany, jak m.in. elektroniczny proces egzekucji zabezpieczeń na przeterminowanych kredytach, deregulacje w dostępie do niektórych zawodów, reformę świadczeń socjalnych, utrudnia także wezwanie do strajku.
Tym samym Grecja w ostatniej chwili zdążyła przed posiedzeniem grona ministrów finansów strefy euro 22 stycznia. Mają oni podjąć decyzję, czy Grecja może zakończyć trzeci przegląd programu pomocowego o wartości 86 mld euro i czy zasługuje na kolejną transzę dofinansowania, tj. 6,5 mld euro.

Opublikowane: 16 stycznia, 2018 4:36 pm