Góra Zamkowa (Grodzisko)

Bezpośrednio przy Rynku Kościelnym znajduje się pozostałość po dawnym grodzisku, którego historia sięga czasów przynależności tych ziem do Rusi Kijowskiej. Jarosław Mądry obwarowując Ruś Kijowską w XI w wybudował cztery grody nazywając je suraznymi, czyli groźnymi (Fakt ten wiąże się również z lokacją miasta), a jednym z nich jest grodzisko w Surażu. Zostało ono usypane w zakolu Narwi i pierwotnie wznosiło się ponad 10 m nad poziomem rzeki. Otoczone było sztuczną fosą, której pozostałością jest dzisiaj ulica Zamkowa. Wały były wzmacniane warstwą gliny o grubości ok. 50 cm. Brama wjazdowa, chroniona podnoszonym mostem znajdowała się od strony dzisiejszego rynku. W 1553 r miasto Suraż zostaje nadane Królowej Bonie, która przebudowuje grodzisko na zamek. Powstaje wtedy murowana wieża, natomiast co do wyglądu ostrokołu i zabudowań wewnętrznych nie ma żadnych przekazów, wiemy jedynie iż były to konstrukcje drewniane. Prace wykopaliskowe prowadzone w okresie międzywojennym, przyniosły trochę informacji dotyczących wykończenia i wyposażenia obiektu, a zapadlisko części wałów świadczy o istniejących podziemiach. Zamek zniszczony został w czasie potopu szwedzkiego w połowie wieku XVII i nigdy nie został odbudowany. Dzisiaj to już tylko spore wzniesienie z ciągle widocznym układem starego grodziska oraz pięknym widokiem na narwiańskie rozlewiska i łąki.

[smartslider3 slider=212]

Opublikowane: 31 marca, 2022 7:42 pm, ostatnia aktualizacja: 31 marca, 2022 at 7:49 pm