Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 196 885,53 zł ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2023
ROBOTY WYKONANE: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej jest budynkiem murowanym z częściowym podpiwniczeniem z 2 kondygnacjami nadziemnymi: parter i pierwsze piętro. Budynek posiada również nieużytkowane poddasze. Przedsięwzięcie obejmowało ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących, przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej 2 projektowane kotły gazowe o mocy 50 kW każdy, wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne, instalację kotłowni wraz z rozdzielnią elektryczną, instalację zasilania technologii kotłowni, instalację wykrywania wycieku gazu, montaż instalacji fotowoltaiki, odgromowej, demontaż istniejącej instalacji co i wykonanie nowej, wymiana źródła ciepła wraz z osprzętem na nowe kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, modernizacja instalacji wody.
DOFINANSOWANIE:
  • Kwota inwestycji w Wróblowej - 2 196 885,53 zł brutto.
  • Całkowita wartość termomodernizacji w Wróblowej i Lipnicy Dolnej – 3427 292,45 zł.
  • Kwota dofinansowania - 3 084 563,21 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
  • Z budżetu gminy Brzyska dołożono 342 729,24 zł.
 

Opublikowane: 20 grudnia, 2023 5:50 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:25 am