Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 230 406,80 zł ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2023
ROBOTY WYKONANE: Budynek Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej jest budynkiem murowanym z częściowym podpiwniczeniem z 3 kondygnacjami nadziemnymi: parter, pierwsze piętro oraz częściowo użytkowane poddasze. Przedmiotowy budynek był wielokrotnie rozbudowywany. Ostatnia rozbudowa obejmowała dobudowanie części z salą gimnastyczną – część ta nie podlegała termomodernizacji. Przedsięwzięcie obejmowało ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących, wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne, instalację kotłowni wraz z rozdzielnią elektryczną, instalację zasilania technologii kotłowni, instalację wykrywania wycieku gazu, montaż instalacji fotowoltaiki, instalacji odgromowej, demontaż i wykonanie nowej instalacji C.O., wymianę źródła ciepła wraz z osprzętem z zastosowaniem automatyki pogodowej, wymianę instalacji wody zimnej, przebudowę instalacji wewnętrznej gazowej zasilającej kocioł gazowy o mocy 90 kW kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania.
DOFINANSOWANIE:
  • Kwota inwestycji w Lipnicy Dolnej - 1 230 406,80 zł brutto.
  • Całkowita wartość termomodernizacji w Wróblowej i Lipnicy Dolnej – 3 427 292,45 zł.
  • Kwota dofinansowania - 3 084 563,21 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
  • Z budżetu gminy Brzyska dołożono 342 729,24 zł.
 

Opublikowane: 20 grudnia, 2023 5:27 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:25 am