Finlandia: Rada Nordycka przyjęła wspólną strategię współpracy

Helsinki Podczas trzydniowego szczytu Rady Nordyckiej w Helsinkach przyjęto nową międzynarodową strategię współpracy w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Priorytetem Rady jest współpraca pokojowa w regionach Bałtyku, Arktyki i na forum UE. Strategia na lata 2018-2022 zachęca rządy krajów nordyckich do większego wykorzystania możliwości nordyckiej współpracy niezależnie od stosunku krajów do różnych sojuszy. Z pięciu państw nordyckich członkami NATO są Dania, Norwegia i Islandia. Szwecja i Finlandia są partnerami sojuszu północnoatlantyckiego.

Podkreślono, że celem Rady jest, aby kraje nordyckie nadal inwestowały w mediacje pokojowe oraz cywilne zarządzanie kryzysowe. Powinny także, w kontekście międzynarodowym, promować demokrację, rządy prawa, równość i prawa człowieka.

Opublikowane: Listopad 3rd, 2017 10:54 am