Ewakuacja biur PO w ośmiu miastach w Polsce

Polska

W ośmiu miastach Polski, ewakuowano biura PO. Dyrektor Biura Krajowego PO Piotr Borys poinformował, że na adresy mailowe partii, zostały wysłane ostrzeżenia o podłożonych bombach. Policja sprawdza ewakuowane biura. 

Piotr Borys opublikował mail, który otrzymał o godzinie 9:50. Maila zatytułowano "Gińcie świnie".

"Dzisiaj siedziba waszej kłamliwej partii wyleci w powietrze, płońcie ogniem piekielnym. Bomba cyka..."

Maile o takiej treści trafiły dzisiaj do biur partii PO w Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Z biur zostali ewakuowani pracownicy, a następnie policja dokładnie je sprawdziła.

-Traktujemy te pogróżki poważnie, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w Gdańsku, po zabójstwie prezydenta (Pawła) Adamowicza, ale jednocześnie podchodzimy do nich ze spokojem - powiedział Piotr Borys.

-Sprawdzamy informację o mailach z pogróżkami, które wysłano do biur poselskich PO" - poinformował naczelnik wydziału prasowo-informacyjnego Komendy Głównej Policji nadkom. Andrzej Browarek. Dodając również, że nad tym pracują.

Źródło: fakty.interia.pl

Opublikowane: Styczeń 24th, 2019 2:29 pm, ostatnia aktualizacja: Styczeń 24th, 2019 at 3:10 pm