Etiopia: 2 lata głębokiego kryzysu polityczno-społecznego

Etiopia

W ciągu ostatnich dwóch lat Etiopia doświadczała powtarzających się masowych protestów, zamieszek i konfliktów etnicznych, które pochłonęły życie tysięcy osób, a setki tysięcy były skazane na emigrację.

Przyczynami tego kryzysu były m.in. nieudane reformy polityczne po wyborach w 2005 r., wprowadzono wtedy tzw. system etniczny, zakładający obsadę stanowisk rządowych według przynależności do grup etnicznych. Taki system spowodował nasilenie korupcji i napięć społecznych. Inną przyczyną obecnej sytuacji była wieloletnia stagnacja gospodarcza, a nawet okresy recesji.

Obecnie trwają próby rozładowania napięć m.in. przez decentralizację władzy, czyli przez przenoszenie pewnych kompetencji rządu w Addis Abebie, do lokalnych jednostek samorządowych, które będą mogły sprawniej finansować i zarządzać podległymi obszarami. Ponadto czyni się próby walki z ogromną korupcją. Jednak najbliższe miesiące niewątpliwie będą trudne dla Etiopii.

Opublikowane: Luty 8th, 2018 1:49 pm