Mieszkańcy i turyści w Tallinie przez cały okres sierpnia mogą korzystać z akcji "autobusów bez kierowców"

tallinnEstońskie władze poinformowały, że w ciągu pierwszych trzech dni akcji testowania autobusów bez kierowców, która ma miejsce w Tallinnie. Dotychczas nie wystąpiły żadne poważne wypadki. Akcja trwa od soboty i jednym z bardzo niewielu uchybień samojeżdżących autobusów było poniedziałkowe nieprzepuszczenie na światłach pojazdu policji. 

Pomimo braku kierowców w kabinach pojazdów, prawo lokalne wymaga wprowadzenia do niego przynajmniej jednej osoby nadzorującej. Autobusy rozpoczynają trasy od centrum miasta w kierunku Kultuurikatel, budynku który teraz funkcjonuje jako miejsce służące 6-miesięcznej prezydenturze Estonii w Unii Europejskiej. Koszty związane z omawianym przedsięwzięciem szacuje się na około 100 tys. euro, których źródło stanowią jednak prywatne dotacje. Akcja autobusów bez kierowców potrwa w Tallinnie do końca sierpnia br.

Prezydentura kosztuje państwo 4 miliony euro, jednak władze podkreślają, że nie jest to wygórowana kwota w stosunku do faktycznego stopnia wykorzystania tego faktu - profitów jakie odniesie państwo. Jednocześnie przypomina się, że prezydentura Rygi z 2015 r. kosztowała Litwę 80 milionów euro.

   

Opublikowane: Sierpień 2nd, 2017 2:33 pm, ostatnia aktualizacja: Sierpień 2nd, 2017 at 6:05 pm