Dworek Administratora (XVIII w.) – obecnie budynek Urzędu Miejskiego w Tykocinie + Pomnik Orła Białego

Domek Administratora został wzniesiony na tykocińskim Nowym Mieście w XVIII w. z fundacji Jana Klemensa Branickiego i wraz z zespołem innych budynków stanowił ośrodek handlu zbożem. Budowla ta kontynuowała funkcje powstałego wcześniej, w 1571 r., w tym samym miejscu, Nowego Dworca. Tę wcześniejszą budowlę zrealizował dla króla Zygmunta Augusta, budowniczy zamku tykocińskiego Job Preyfus. Stąd administrowano podlaskim dziedzictwem króla, jego państwem knyszyńsko-tykocińskim, które ten monarcha ukochał, gdzie też zmarł. Nowy Dworzec był obiektem spotkań humanistów, ludzi kultury. W czasach Ostatniego Jagiellona w 1572 r. zamieszkiwał tu znakomity humanista, poeta i starosta tykociński Łukasz Górnicki. Bywali u niego Maciej Strubicz, kartograf królewski, Piort Fizyk z Poznania, medyk królewski, Job Preytfus architekt, Jan Bukowski, namiestnik dozorujący arrasy, a nawet Jan Kochanowski i wielu innych. Nowy Dworzec po zniszczeniu w 1656 r., w trakcie wojen doby potopu, odbudowano. Obecnie w Dworku Administratora znajduje się Urząd Miejski.

Pomnik Orła Białego postawiony z funduszów społecznych w 1982 r., swoją formą nawiązuje do drewnianego postumentu, dziś już nieistniejącego, wzniesionego w tym miejscu w 1919 r. na pamiątkę odzyskania niepodległości. Upamiętnia on także fakt ustanowienia przez króla Augusta II Mocnego, w 1705 r. na zamku tykocińskim Orderu Orła Białego.

[smartslider3 slider=166]

Opublikowane: Marzec 7th, 2022 1:28 am, ostatnia aktualizacja: Marzec 8th, 2022 at 7:41 pm