Dwie sprawy przeciwko Węgrom skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

węgryKomisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE dwie sprawy przeciwko Węgrom. W sprawie węgierskich regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego oraz finansowania organizacji pozarządowych.

Węgierska ustawa dotycząca NGO otrzymujących dotacje z zagranicy dyskryminuje i nieproporcjonalnie ogranicza darowizny z zagranicy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. KE jest zdania, że Węgry naruszają prawo do zrzeszenia się.

W przypadku nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym Komisja wskazuje, że wprowadza ona nieproporcjonalne ograniczenia wobec działań uniwersytetów z  spoza Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zdecydowała też o skierowaniu pozwu przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za odmowę przyjęcia uchodźców. Bruksela pozwała też Węgry, które nie przyjęły żadnej osoby w programie relokacji i Czechy, które przyjęły kilkanaście osób, ale później wstrzymały wszelkie decyzje.

Opublikowane: Grudzień 7th, 2017 1:38 pm