Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń oraz licencji, a także wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Koszt inwestycji – 195 688,08 zł otrzymane z programu Polska Cyfrowa .

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 5:40 pm, ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2024 at 10:41 am