Dług Polski przekroczył bilion złotych

szczecin-polskaWedług najnowszych danych, dług publiczny w Polsce wynosi ponad bilion złotych. Prawdopodobnie jest to wynikiem działań rządu i samorządów. Obecnie stanowi on 54% PKB. Prognozy na najbliższy czas wykazują, że sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie.

Zdaniem ekspertów z FOR problem nie jest aż tak niebezpieczny. Wynika to z faktu, że Polska nie należy do krajów o najwyższym zadłużeniu publicznym w porównaniu do innych członków Unii Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet nieznaczny wzrost długu wpłynie niekorzystnie na sytuację gospodarczą Polski. Warto wspomnieć, że linią graniczną "bezpiecznego" długu publicznego, wyznaczoną przez konstytucję jest 60% PKB.

pkb

Opublikowane: Styczeń 11th, 2017 5:51 pm, ostatnia aktualizacja: Styczeń 11th, 2017 at 5:53 pm