Cyfrowa Administarcja – e-Usługi w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 304 860,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 109 131,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020-2021
OPIS: W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia. Uruchomiono cztery systemy teleinformatyczne: Centralna platforma e-usług mieszkańca, Zintegrowany system dziedzinowy, Elektroniczny system obiegu dokumentów, System e-rekrutacje.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 11:11 am, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 11:28 am