Zakup i montaż latarni w Gągławkach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 54 714,40 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: - PROGRAM/FUNDUSZ: - TERMIN REALIZACJI: 2019-2020
OPIS: W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 11:33 am, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 11:36 am