Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 654 248,03 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 327 124,02 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Fundusz Dróg Samorządowych TERMIN REALIZACJI: 2019-2020
OPIS: W ramach zadania wybudowano 574,00 m drogi w Dorotowie o nawierzchni z asfaltobetonu, o szerokości 5,00 m wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 11:36 am, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 11:39 am