Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 8 840,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 746,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Dotacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Podaj Łapę” TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania dokonano 35 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów należących do właścicieli celem zmniejszenia bezdomności zwierząt domowych.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 12:04 pm, ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia, 2024 at 10:35 am