Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda – 2023

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 52 438,97 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 16 414,86 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest na terenie 27 nieruchomości leżących na terenie Gminy Stawiguda.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 12:07 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 12:11 pm