Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda – 2021

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 18 961,02 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 446,74 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TERMIN REALIZACJI: 2021
OPIS: W ramach zadania unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest na terenie 21 nieruchomości leżących na terenie Gminy Stawiguda.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 12:10 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 12:11 pm